MAŁŻEŃSKA GRUPA ROZWOJOWA
„Nowa bliskość”


• stała, kameralna (max 10 par), zamknięta grupa małżeństw, które łączy wspólny cel – zadbania o swoją relację małżeńską
• tylko dla absolwentów naszych warsztatów stacjonarnych i n-online
• życie grupy polega na spotkaniu grupowym on-line raz w miesiącu oraz rozmowie w swoim małżeństwie w ciągu miesiąca (między spotkaniami) według zaproponowanego tematu
• w grupie obowiązuje wzajemny szacunek, delikatność i całkowita poufność
• w ramach grupy poznajemy się i mówimy o sobie (na tyle, na ile jesteśmy gotowi)
• każdy miesiąc ma temat przewodni, do którego otrzymujecie materiały oraz plan rozmowy do odbycia w ciągu miesiąca
• tematyka: BLISKOŚĆ, bliskość i jeszcze raz bliskość! Czym  jest? Jak ją rozumieć i tworzyć? Przez pryzmat bliskości przyglądamy się różnym płaszczyznom relacji małżeńskiej, żeby doświadczać jej coraz pełniej, bezpieczniej i na stałe
• cykl podstawowy grupy: pół roku (6 spotkań) – z możliwością przedłużenia
• cena: 100 zł za miesiąc (para)

ZALETY:
     • możliwość poznania innych małżeństw, którym też zależy na rozwoju bliskości i są gotowe iść wspólną drogą świadomego rozwoju  relacji
     • regularna motywacja, by zatrzymać się nad swoim  małżeństwem i poświęcić czas na wspólną relację
     • gotowy pomysł na tematy, które warto w małżeństwie przepracować dla większej bliskości i zrozumienia
     • możliwość dodatkowej wymiany doświadczeń i wzajemnego wsparcia „w realu” poza spotkaniami online (dla par mieszkających niedaleko  siebie)
     • forma on-line – bez wychodzenia z domu, bez konieczności dojazdu, możliwość uczestniczenia w spotkaniach niezależnie od tego, gdzie przebywacie np. podczas urlopu.